ZA RODITELJE

Dolaskom u dom Vaše dete postaje i naše.

Da bismo ga bezbolno i najlakše proveli kroz krize i teškoće na putu odvajanja od kuće i dolaska u novu sredinu, neophodno je da sarađujemo i međusobno se poštujemo. Molimo Vas da imate na umu sledeće preporuke...

Molimo Vas da imate na umu sledeće preporuke:

 • - U razgovoru sa detetom iznestite mu svoje dileme u brige i pripremite ga za skoro odvajanje od kuće;
 • - Posavetujte dete da se za sve nastale probleme i dileme uvek obrati vaspitaču;
 • - Ukažite detetu na teškoće zajedničkog življenja, potrebu za tolerancijom i saradnjom sa onima sa kojima deli sobu, trpezariju, učionicu, kupatilo...
 • - Porazgovarajte sa vaspitačem o svakom bitnom aspektu vezanom za zdravstveno stanje, slobodno vreme i učenje deteta;
 • - Izuzetno je važno je da se da telefonom ili lično, bar jednom mesečno, informišete o detetu;
 • - Obavezni ste da nam svaki put potvrdite da ste saglasni da Vaše dete noći kod prijatelja ili rođaka;
 • - Obavezni ste da date saglasnost da Vaše dete želi da se zadrži van Doma nakon povečerja;
 • - Ako se dete tokom boravka kod kuće razboli, molimo vas da nas o tome obavestite;
 • - Dok vaše dete ne upozna svoje drugove i način života u domu, neka ne donosi vredne i skupocene stvar;
 • - Pored ličnih stvari, obavezno poneti i zdravstvenu knjižicu, fotografiju (kao za l.k.) i po želji, svoju posteljinu;
 • - Dužni ste da blagovremeno izvršavate svoje obaveze prema Domu (uplate za smeštaj i ishranu).