VESTI

Card image cap

Novi tekući račun Doma

09.01.2023.

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Dom učenika srednjih škola u Kraljevu od 04.01.2023. godine ugasio tekući račun kod Uprave za javna plaćanja broj 840-0000000038667-42, a da je otvoren novi pod nazivom Prihodi učeničkog standarda

840-0000031392845-57

sa novim pozivom na broj za sve uplate – koji je obavezan

model 97      7202154040174231700

Uplatilac treba da bude:  ime,  prezime i poziv na broj (jedinstveni broj učenika koji je svakom učeniku dodeljen na početku školske godine), adresa i mesto, svrha uplate je mesec za koji se uplaćuju   smeštaj i ishrana, a primalac je Prihodi učeničkog standarda.

Primer uplatnice

Direktor Doma učenika,
                                                                                                                        Miloš Milosavljević