VESTI

Card image cap

Postupak prikupljanja pisanih ponuda za davanje u zakup sportske sale

01.04.2022.

Predmet davanja u zakup, putem prikupljanja pisanih ponuda, je sportska sala površine 1142 m2 na kojoj pravo korišćenja ima Dom učenika srednjih škola Kraljevo sa sedištem u Kraljevu u ulici Karađorđeva broj 262

Dokumentacija