VESTI

Card image cap

Demonstracija streličarstva sa pratećim istorijskim narativom

17.12.2021.

U našem Domu je organizovana demonstracija streličarstva sa pratećim istorijskim narativom.

Organizatori: vaspitač Miroslav Kovačević i naš učenik Kuzman Stamenić, majstor tetivnog i srednjovekovnog oružja.