VESTI

Card image cap

Upis studenata u Dom - konačna rang lista (prva godina)

24.09.2021.

Preuzimanje rang liste

Ovo je konačna rang-lista kandidata prve godine studija. primljeni su kandidati zaključno sa red.br. 41. (četrdesetjedan).

Useljenje primljenih kandidata je 01,04,05, i o6.10.2021.god. od 07.- 15.h.

Prilikom useljenja potrebno je: lekarsko uverenje(ukoliko nije dostavljeno) ne starije od 30 dana, studentska elektronska kartica, uplata stanarine za oktobar i uplata ishrane za 10 dana.

Kandidati koji se ne usele u naznačenom periodu, smatraće se odustalim od stanovanja u domu.

Komisija:Zoran Uzunović-predsednik, 2. Mirjana Dunjić-član i 3.Danijela Ilić-član.

U kraljevu 24.09.2021.god.

Direktor doma Miloš Milosavljević u kraljevu