VESTI

Card image cap

Upis u studentski dom 2020/2021 - konačna rang lista ostale godine

11.11.2020.

OVO JE KONAČNA RANG-LISTA KANDIDATA OSTALIH GODINA STUDIJA. PRIMLJENI SU KANDIDATI ZAKLJUČNO SA RED. BR. 92.(DEVEDESETDVA). PRIMLJENI KANDIDATI SU U OBAVEZI DA NAJKASNIJE DO 27.11.2020.GOD.POSEDUJU VAŽEĆU ELEKTRONSKU KARTICU, DOSTAVE LEKARSKO UVERENJE (NE STARIJE OD 30 DANA), POTPIŠU UGOVOR O STANOVANJU I UPLATE STANARINU ZA DECEMBAR 2020.GOD. KANDIDATI KOJI SE NE USELE U NAZNAČENOM PERIODU , SMATRAĆE SE ODUSTALIM OD STANOVANJA U DOMU. USELJENJE PRIMLJENIH KANDIDATA JE OD 01. - 04.12.2020. KOMISIJA: 1.UZUNOVIĆ ZORAN-PREDSEDNIK, 2.MILUNOVIĆ NENAD-ČLAN, 3.DUNJIĆ MIRJANA-ČLAN I 4.ILIĆ DANIJELA-ČLAN. U KRALJEVU, 10.11.2020.GOD. V.D. DIREKTOR DOMA MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ

preuzimanje