VESTI

Card image cap

Upis studenata 2020-2021 - Konačna rang lista (prva godina)

25.09.2020.

OVO JE KONAČNA RANG-LISTA KANDIDATA PRVE GODINE STUDIJA. PRIMLJENI SU KANDIDATI ZAKLJUČNO SA RED.BR.44 (ČETRDESET ČETIRI).USELJENJE PRIMLJENIH KANDIDATA JE OD 01.- 06.10.2020.GOD. OD 07.-15.h.PRILIKOM USELJENJA POTREBNO JE: LEKARSKO UVERENJE (UKOLIKO NIJE DOSTAVLJENO), NE STARIJE OD 30 DANA, STUDENTSKA ELEKTRONSKA KARTICA, UPLATA STANARINE ZA OKTOBAR I UPLATA ISHRANE ZA 10 DANA. KANDIDATI KOJI SE NE USELE U NAZNAČENOM PERIODU SMATRAĆE SE ODUSTALIM OD STANOVANJA U DOMU. KOMISIJA: 1.UZUNOVIĆ ZORAN - PREDSEDNIK, 2.MILUNOVIĆ NENAD - ČLAN, 3.DUNJIĆ MIRJANA - ČLAN, 4.ILIĆ MIŠKO - ČLAN. U KRALJEVU 24.09.2020.GOD. V.D. DIREKTOR DOMA MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ

Konačna rang lista