VESTI

Novi tekući račun Doma

Novi tekući račun Doma

09.01.2023. Broj čitanja: 379

Poštovani, Obaveštavamo Vas da je Dom učenika srednjih škola u Kraljevu od 04.01.2023. godine ugasio tekući račun kod Uprave za javna plaćanja broj 840-0000000038667-42, a da je otvoren novi pod nazivom Prihodi učeničkog standarda 840-0000031392845-57 sa novim pozivom ...

Detaljno

Upis studenata u Dom - konačna lista ostale godine

Upis studenata u Dom - konačna lista ostale godine

16.11.2022. Broj čitanja: 70

Konačnu rang listu primljenih studenata ostalih godina u studentski dom možete preuzeti ovde

Detaljno

Upis studenata u Dom - preliminarna lista ostale godine

Upis studenata u Dom - preliminarna lista ostale godine

04.11.2022. Broj čitanja: 85

Preliminarna rang lista studenata ostalih godina Napomena: Ovo je preliminarna lista kandidata ostalih godina studija. Svaki kandidat ima pravo prigovora na rang-listu u roku od 8 (osam dana) od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli doma i na internet adresi ustanove.

Detaljno

Upis studenata u Dom - konačna lista prva godina

Upis studenata u Dom - konačna lista prva godina

24.09.2022. Broj čitanja: 289

Konačna rang-lista kandidata prve godine studija. Primljeni su kandidati zaključno sa rednim brojem 58 (pedeset osam). Konačnu rang listu mužete preuzeti ovde Usljenje primljenih kandidata obaviće se u sledećim terminima: 3.10.2022.god. od 8 -14 h 4.10.2022.god. od 8 - 14 h 5.10.2022.god. od 8 - 14 h Pri useljenju studenti ...

Detaljno

Upis studenata u Dom - preliminarna lista prva godina

Upis studenata u Dom - preliminarna lista prva godina

16.09.2022. Broj čitanja: 319

Ovo je preliminarna rang-lista kandidata prve godine studija. Svaki kandidat ima prava prigovora na rang listu u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli Doma i na internet adresi ustanove. Preliminarnu rang listu možete preuzeti ovde U Kraljevu, 16.09.2022.god. Komisija: 1. Mirjana Dunjić - predsednik 2. Zoran ...

Detaljno

Javni oglas za davanje u zakup sportske hale

Javni oglas za davanje u zakup sportske hale

01.09.2022. Broj čitanja: 99

Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pisanih ponuda za davanje u zakup sportske sale - nepokretnosti u javnoj svojini možete preuzeti ovde Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

Detaljno

Rang lista - drugi upisni krug

Rang lista - drugi upisni krug

30.08.2022. Broj čitanja: 479

Rezultati drugog upisnog kruga Rang listu možete preuzeti ovde Napomena: Primljeno je prvih 12 učenika po rang listi

Detaljno

Useljenje učenika u Dom

Useljenje učenika u Dom

30.08.2022. Broj čitanja: 237

Dana 31.08.2022 u prostorijama Doma obaviće se useljenje učenika i to u periodu od 08. do 15 časova. Obavezno je prisustvo roditelja zbog potpisivanja ugovora sa Domom. Na useljenje poneti: Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija) Lekarsko uverenje ne starije od 15 dana Plaćanje domskih usluga ...

Detaljno

Drugi upisni krug

Drugi upisni krug

23.08.2022. Broj čitanja: 484

Drugi upisni rok za preostalih 12 mesta obaviće se od 25.avgusta do 29. avgusta 2022.god. Potrebno je poneti overenu fotokopiju svedočanstva iz predhodnog razreda, uverenje o prihodima po članu domaćinstva za januar, februar i mart tekuće godine. Prijavu popunjavate u Domu ili je možete preuzeti sa sajta ...

Detaljno

Preporučene mere prevencije COVID-19

Preporučene mere prevencije COVID-19

20.08.2022. Broj čitanja: 201

Preporučene mere prevencije COVID-19 u školama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda Preuzmite prilog ovde

Detaljno