UPIS U DOM - UČENICI

Pravo na smeštaj i ishranu u Domu imaju redovni učenici srednjih škola, čije mesto prebivališta nije u sedištu Doma.

Prijem učenika se vrši raspisivanjem konkursa u junskom upisnom roku za narednu godinu.

Ukoliko u junskom upisnom roku nema dovoljno prijavljenih kandidata, raspisuje se i avgustovski rok.

Prilikom podnošenja prijave za konkurs učenik treba da podnese:

  • Obrazac prijave (popunjava se u Domu);
  • Svedočanstvo o uspehu (za prvu godinu, svedočanstvo iz osnovne škole, a za ostale godine svedočanstvo iz prethodne godine);
  • Diplome ili druge dokumente o nagradama na školskim takmičenjima koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
  • Uverenje o prihodu po članu domaćinstva (za prva tri meseca tekuće godine);

Detaljnije uputstvo o prikupljanju i popunjavanju konkursne dokumentacije preuzimite ovde.

Nakon isteka roka za prijavu na konkurs na osnovu kriterijuma iz Pravilnika o smeštaju i ishrani učenika i studenata nadležni organ ustanove utvrdiće redosled učenika za prijem u ustanovu.

Rang-listu kandidata za smeštaj (preiliminarna lista) utvrđuje ustanova, odnosno komisija, koju obrazuje direktor, i ona je dužna da stavi na uvid zainteresovanim učenicima.

Roditelji učenika primljenih u Dom imaju obavezu da pre početka školske godine potpišu ugovor sa Domom, u suprotnom smatraće se da odustaju od usluga Doma.