SMEŠTAJ I ISHRANA

Ukupna površina smeštajnog objekta iznosi blizu 3700 m2, a smeštajni kapacitet 320 mesta, odnosno blizu 12 m2 po učeniku. Dom se sastoji iz dve funkcionalno povezane celine: stari i novi deo (izgrađen 2009 godine). Renoviranjem i adaptiranjem starog dela sada raspolažemo sa ukupno 93 sobe.

Novi deo Doma (45 soba) je pretvoren u ženski blok, dok je stari deo doma (48 soba) namenjen smeštaju učenika. Ukupan kapacitet Doma je 320 mesta.

Od ostalih sadržaja izdvajamo:

 • Savremena sportska hala;
 • Moderno opremljenja kuhinja sa trpezarija za 80 mesta;
 • Biblioteka sa preko 5000 naslova;
 • U sklopu biblioteke je digitalna učionica;
 • Konferencijska sala;
 • Sala za rekreaciju;
 • Muzički i likovni kabinet kao i učionice;
 • Recepcija sa kancelarijama za administraciju;
 • Perionica;
 • TV sala;
Dom učenika Kraljevo - soba

Soba - ženski blok

Dom učenika Kraljevo - doručak

Doručak u Domu

 • - Učenici su pod stalnim vaspitno-obrazovnim nadzorom vaspitača;
 • - Kvalitetna ishrana (jelovnik se sastavlja u saradnji sa učenicima);
 • - Centralno grejanje i snabdevanje toplom vodom za ličnu higijenu;
 • - Visoka bezbednost učenika: postavljene su 32 video kamere koje pokrivaju sve vitalne tačke Doma;
 • - Neprekidno dežurstvo vaspitača, školski policajac, profesionalno obezbeđenje;
 • - Dom učenika srednjih škola Kraljevo, kao ustanova ima izvanrednu saradnju sa svim srednjim školama na teritoriji grada Kraljeva kao i sa svim ustanovama koje imaju interesa za obostranu saradnju, a sve u cilju poboljšanja uslova života i rada učenika.