SLUŽBE

Dom učenika srednjih škola Kraljevo obuhvata dve organizacione jedinice:

  • Dom učenika Kraljevo
  • Studentski dom Kraljevo

Organizacija posla u radnoj jedinici Dom učenika Kraljevo podeljena je na 4 glavne službe:

  • Administracija
  • Vaspitna služba
  • Služba ishrane
  • Tehnička služba
Dom učenika Kraljevo

Dom učenika

Studentski dom Kraljevo

Studentski dom

Svakom službom rukovodi šef, koji za svoj rad i rad službe podnosi izveštaj direktoru Doma. Studentskim domom rukovodi upravnik, a on je za svoj rad odgovoran direktoru Doma učenika srednjih škola u Kraljevu.