VESTI

Card image cap

Seminar - Saradnja vaspitno-obrazovne ustanove sa porodicom u prevenciji vršnjačkog nasilja

20.04.2019.

U našoj ustanovi  19.4.2019. godine u trajanju od 8 sati ,  održan je seminar pod nazivom: Saradnja vaspitno - obrazovne ustanove sa porodicom u prevenciji vršnjačkog nasilja i trajanju .

Edukatori su : Daliborka Popović , doktor pedagoških nauka i Svetlana Dražović, klinički psiholog.

Teme programa su bile sledeće sadržine: Pregled teorijskih i pratičnih  saznanja o vršnjačkom nasilju, Porodica kao faktor prevencije vršnjačkog nasilja, Vaspitno- obrazovna ustanova kao faktor prevencije vršnjačkog nasilja, Od saradnje ka partnerstvu sa porodicom u prevenciji vršnjackog nasilja.

Opšti cilj seminara odnosio se na doprinos u smanjenju vršnjačkog nasilja, kroz unapredjivanje kompetencija vaspitača , stručnih saradnika za saradnju sa porodicom  u oblasti prevencije.