VESTI

Card image cap

Upis studenata - konačna rang (ostale godine)

16.11.2018.

Konačnu rang listu primljenih studenata ostalih godina možete preuzeti ovde

Napomena: ovo je konačna rang-lista kandidata ostalih godina studija. primljeni su kandidati zaključno sa red.br. 103.(stotri). primljeni kandidati su u obavezi da najkasnije do 30.11.2018.g. dostave lekarsko uverenje (ne starije od 30 dana), potpišu ugovor o stanovanju, uplate depozit i stanarinu za decembar. svi stanari doma su u obavezi da imaju važeću studentsku elektronsku karticu. useljenje primljenih kandidata je 03,04 i 05.12.2018.kandidati koji se ne usele do 05.12.2018g. smatraće se odustalim od stanovanja u domu. kandidati koji nisu dobili smeštaj po ovoj listi, a smatraju da pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa, imaju pravo da u roku od 8(osam)dana podnesu zahtev sa dokazom o pripadnosti osetljivoj društvenoj grupi, za posebno rangiranje u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove. u kraljevu, 14.11.2018.god.