VESTI

Card image cap

Konkurs za upis studenata za 2018/2019 godinu

01.08.2018.

Pravo na smeštaj u ustanovi za smeštaj studenata u Republici Srbiji (u daljem tekstu: ustanova), imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studira.
Pravo na smeštaj u ustanovi mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, pod uslovima iz stava 1. ove tačke, osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa ostvaruju pravo na smeštaj pod uslovima iz stava 1. ove tačke, i primenom blažih kriterijuma.

Pravo na smeštaj imaju kandidati iz st. 1, 2. i 3. ove tačke konkursa koji ispunjavaju sledeće uslove:
1)    studenti visokoškolskih ustanova prvog stepena studija:
-    osnovne akademske studije,
-    osnovne strukovne studije,
2)    studenti visokoškolskih ustanova drugog stepena studija:
-    diplomske akademske studije – master,
-    specijalističke strukovne studije,
-    specijalističke akademske studije,
3)    studenti visokoškolskih ustanova trećeg stepena studija
-  doktorske studije;
4)    studenti prvi put upisani u odgovarajuću godinu osnovnih studija prvog stepena osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija na visokoškolskim ustanovama, u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i studenti osnovnih studija koji zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta u ograničenom trajanju po isteku redovnog trajanja studija  prema  članu  30.  Zakona  o  izmeni  i  dopuni  Zakona  o  visokom  obrazovanju (produžena godina);
5) studenti prvi put upisani na drugi stepen studija (diplomske akademske studije - master, specijalističke strukovne studije, specijalističke  akademske studije) čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, pod uslovom da nisu u radnom odnosu;
6) studenti prvi put upisani na treći stepen studija (doktorske studije) čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije o čemu odlučuje Ministarstvo, pod uslovom da nisu u radnom odnosu.
7)    Ispunjavanje uslova za prijem u ustanovu kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom  dokumentacijom odnosno overenim fotokopijama.

Ceo konkurs preuzmite ovde

Obaveštenje za studente prvih godina studija preuzmite ovde